Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

28.6.2021 – Omezení provozu aplikace

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů dojde v pátek 2.7.2021 od cca 15:30 a v sobotu 3.7.2021 během dne k přibližně hodinové odstávce aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

12.6.2021 11:05 – Nová verze aplikace

Vážení uživatelé,

byla nainstalována nová verze aplikace. Pro zobrazení některých údajů je nutné zadat CAPTCHA kód nebo se do aplikace přihlásit.

Logo identitaobcana.cz 12.6.2021 – Videa k přihlašování

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás krátká videa, která ukazují přihlašování do aplikace prostřednictvím Identity občana.
Pozn.: doporučujeme jejich sledování na celé obrazovce.

Bankovní identita:
mojeID:
Mobilní klíč eGov:

11.6.2021 – Aktualizace provozních podmínek aplikace

Vážení uživatelé,

dne 12.6.2021 vstoupí v platnost aktualizovaná verze Podmínek užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.