Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

03.12.2021 – Aktualizace provozních podmínek aplikace

Vážení uživatelé,

dne 6.12.2021 vstoupí v platnost aktualizovaná verze Podmínek užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. Do podmínek byla pouze doplněna informace o zpracování "cookies".

18.11.2021 – Omezení provozu aplikace 28.11.2021

Vážení uživatelé,

z důvodu nedostupnosti Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (Identita občana) nebude v následujících obdobích dostupné přihlášení do aplikace prostřednictvím Identity občana:

  • 28.11.2021 od 02:00 do 06:00

Logo identitaobcana.czVidea k přihlašování

Vážení uživatelé,

připravili jsme pro vás krátká videa, která ukazují přihlašování do aplikace prostřednictvím Identity občana.
Pozn.: doporučujeme jejich sledování na celé obrazovce.

Bankovní identita:
mojeID:
Mobilní klíč eGov: