Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

14.11.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu a odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 16.11.2018 od 14:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Následně bude od 17.11.2018 18:00 probíhat celková odstávka aplikace. Ukončení těchto omezení předpokládáme v neděli 18.11.2018 cca od 13:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

12.10.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů dojde v neděli 14.10.2018 od 21h k cca 60-ti minutové odstávce aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.10.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 5.10.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v pátek 5.10.2018 od 14:30 do cca 24:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

7.9.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 13.9.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 13.9.2018 od 16:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca do 19:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

26.6.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 29-30.6.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v pátek 29.6.2018 od 18:00 do soboty 30.6. cca 14:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

21.6.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 23.6.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v sobotu 23.6.2018 od 9:00 do cca 21:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

24.5.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 25.5.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 25.5.2018 od 14:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca od 17:30.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.