Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

19.11.2019 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 22.11.2019

Z provozních důvodů nebude v pátek 22.11.2019 od 15:00 do cca 19h dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí, přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Po 18h dojde na cca 30 minut k úplné odstávce aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

5.11.2019 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 9.11.2019

Z provozních důvodů nebude v sobotu 9.11.2019 od 8:00 do cca 12:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

18.10.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu a úplná odstávka ve dnech 25. až 28.10.2019

Z provozních důvodů nebude v aplikaci Nahlížení do KN od pátku 25.10.2019 8:15 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí, přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. V neděli 27.10.2019 pak dojde od 18:00 k úplné odstávce aplikace.

Ukončení úplné odstávky předpokládáme v pondělí 28.10.2019 cca 06:00 hodin, plné obnovení provozu v pondělí 28.10.2019 cca 12:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

2.10.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 5.10.2019

Z provozních důvodů nebude v sobotu 5.10.2019 od 8:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.8.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 29.8.2019

Z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 29.8.2019 od 16:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

19.8.2019 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace 20.8.2019

Z provozních důvodů dojde v úterý 20.8.2019 od 21:00 do cca 22:00 k úplné odstávce aplikace Nahlížení do KN.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

18.7.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 19.7.2019

Z provozních důvodů nebude v pátek 19.7.2019 od 15:00 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Ukončení těchto omezení předpokládáme do cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

17.6.2019 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 21.-23.6.2019

Z provozních důvodů nebude od pátku 21.6.2019 od 17:00 do neděle 23.6.2019 cca 12:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.