Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platební brány

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.


Novinky a upozornění

25.2.2021 - Upozornění uživatelům

Vážení uživatelé,

Z důvodu velkého nárůstu počtu přístupů do aplikace je dočasně vypnuto zobrazení náhledu mapy v informaci o nemovitosti.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

16.2.2021 - Upozornění uživatelům

Vážení uživatelé,

grafická část aplikace (práce s mapou) má v současné době výkonnostní problémy, pracujeme na jejich odstranění. Do jejich vyřešení mohou být delší doby odezvy aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.2.2021 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 8.2.2021

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude v pondělí 8.2.2021 od 20:00 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Ukončení těchto omezení předpokládáme v cca 23:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

7.12.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 10.12.2020

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 10.12.2020 od 16:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Ukončení těchto omezení předpokládáme v cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

20.11.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 26.11.2020

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 26.11.2020 od 16:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Ukončení těchto omezení předpokládáme v cca 21:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

14.11.2020 - Nová verze aplikace

Byla nainstalována nová verze aplikace Nahlížení do KN. Mezi hlavní změny patří možnost přihlášení do aplikace prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (eIdentita.cz) a zobrazení informací a (spolu)vlastněných nemovitostech a řízeních.

Dále byla provedena úprava zobrazování aplikace na mobilních zařízeních.