Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

10.7.2024 – Upozornění na změny v aplikaci od 1.8.2024

Vážení uživatelé,

od 1.8.2024 budou vybrané údaje u výstupu „Informace o řízení“ dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení do aplikace je možné pro fyzické osoby prostřednictvím Identity občana a pro právnické osoby pomocí účtu Dálkového přístupu. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů:

  • - katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká,
  • - seznam účastníků řízení,
  • - předměty řízení,
  • - seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj.

Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad.

Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.

01.07.2024 – nové API pro přístup k datům KN

Vážení uživatelé,

od 1.7.2024 je v provozu nové bezplatné API pro přístup k vybraným údajům katastru nemovitostí. Informace o registraci k využívání API, jeho technickou specifikaci a provozní podmínky jsou dostupné na adrese https://api-kn.cuzk.gov.cz/.