Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

09.10.2023 – upozornění uživatelům - omezení provozu aplikace 1.12.2023

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou v době od pátku 1.12.2023 od 14:30 do soboty cca 12:00 dostupné služby pro geodety.

V pátek 1.12.2023 v době od 16:30 do cca 21:00 nebude funkční přihlašování.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.