Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Pro zobrazení úplné sady informací je vyžadováno zadání CAPTCHA nebo přihlášení prostřednictvím Identity občana nebo zákaznického účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí.

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

Každý uživatel je povinen se seznámit s podmínkami užití aplikace a dodržovat je.


Novinky a upozornění

29.11.2022 – omezený provoz aplikace 2.12.2022

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou od pátku 2.12.2022 14:30 do neděle 4.2.2012 cca 18:00 dostupné služby pro geodety. Dále nebude v pátek 2.12.2022 od 15:30 do cca 20:00 dostupné přihlašování uživatelů do aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.9.2022 – omezený provoz aplikace 30.9.2022 - 1.10.2022

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebudou v pátek 30.9.2022 od 15:30 do soboty 1.10.2022 cca 12:00 dostupné služby pro geodety a přihlašování uživatelů do aplikace. Zároveň dojde během pátku 30.9.2022 v období mezi 20:00 a 23:00 k úplné odstávce aplikace v trvání cca 2 hodiny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.