Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

18.3.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 18.3.2020

z provozních důvodů nebude ve středu 18.3.2020 od 20:00 do cca 21:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

5.3.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 13.3.2020

z provozních důvodů nebude v pátek 13.3.2020 od 14:30 do cca 20:00 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

11.2.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 13.2.2020

Z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 13.2.2020 od 16:30 do cca 18:30h dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí, přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

19.11.2019 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 22.11.2019

Z provozních důvodů nebude v pátek 22.11.2019 od 15:00 do cca 19h dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí, přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Po 18h dojde na cca 30 minut k úplné odstávce aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

5.11.2019 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 9.11.2019

Z provozních důvodů nebude v sobotu 9.11.2019 od 8:00 do cca 12:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

18.10.2019 - Upozornění uživatelům - omezení provozu a úplná odstávka ve dnech 25. až 28.10.2019

Z provozních důvodů nebude v aplikaci Nahlížení do KN od pátku 25.10.2019 8:15 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí, přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. V neděli 27.10.2019 pak dojde od 18:00 k úplné odstávce aplikace.

Ukončení úplné odstávky předpokládáme v pondělí 28.10.2019 cca 06:00 hodin, plné obnovení provozu v pondělí 28.10.2019 cca 12:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.