Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

10.12.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 13.12.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 13.12.2018 od 16:30 do cca 18:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

27.11.2018 - Upozornění uživatelům – odstávka aplikace 29.11.2018 a provozní omezení 1.12.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů dojde 29.11.2018 od 21:00 do cca 21:30 ke kompletní odstávce aplikace.
V sobotu 1.12.2018 mezi 10h a cca 18h budou v aplikaci dostupná data katastru s platností k 29.11.2018 21:00 s výjimkou nákupu sestav – vyhotovené sestavy budou obsahovat aktuální data katastru.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

23.11.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 23.11.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 23.11.2018 od 21:00 do cca 21:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

20.11.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 20.11.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 20.11.2018 od 11:30 do cca 12:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

17.11.2018 - Upozornění uživatelům - možný posun odstávky aplikace

Vážení uživatelé, v závislosti na postupu dalších prací je možné, že odstávka, ohlášená na 18h, bude zahájena dříve.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

14.11.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu a odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 16.11.2018 od 14:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ. Následně bude od 17.11.2018 18:00 probíhat celková odstávka aplikace. Ukončení těchto omezení předpokládáme v neděli 18.11.2018 cca od 13:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

12.10.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů dojde v neděli 14.10.2018 od 21h k cca 60-ti minutové odstávce aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

3.10.2018 - Upozornění uživatelům - odstávka poskytování souborů ZPMZ 5.10.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v pátek 5.10.2018 od 14:30 do cca 24:00 dostupné poskytování dokumentů ZPMZ.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

7.9.2018 - Upozornění uživatelům - omezení provozu 13.9.2018

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 13.9.2018 od 16:30 dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ.
Ukončení těchto omezení předpokládáme cca do 19:00.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.