Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

18.2.2015 - Upozornění uživatelům - odstávka nákupu sestav

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 19.2.2015 od 15:40 do přibližně 22:00 dostupný nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

12.12.2014 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 12.12.2014 od 16:30 do 13.12.2014 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

10.11.2014 - novinka v aplikaci Nahlížení do KN

V aplikaci Nahlížení do KN je nově k dispozici nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí, např. výpis z KN. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu.

5.11.2014 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 7.11.2014 18:00 do 9.11.2014 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

16.5.2014 - Upozornění uživatelům

Vážení uživatelé, z technických důvodů jsme byli nuceni vypnout audio kód u zadávání CAPTCHA. Omlouváme se za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.

1.2.2014 - Nová verze aplikace

Dne 1.2.2014 byla nainstalována nová verze aplikace Nahlížení do KN. Mezi hlavní změny patří:

  • - vyhledávání a zobrazování práva stavby, viz § 3 odstavec 1) písmeno f) zákona č. 256/2013 Sb. (zákon o katastru nemovitostí, dále NKZ),
  • - zobrazování přídatného spoluvlastnictví, viz § 11 odstavec 1) písmeno i) NKZ,
  • - změna zobrazování staveb, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby,
  • - možnost vyhledání řízení V pomocí čísla pomocného řízení ZPV (pokud byl návrh na vklad vytvořen pomocí aplikace Návrh na vklad, je součástí výstupu na poslední straně i číslo pomocného řízení),
  • - byly aktualizovány podmínky užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Upozornění: stavby, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby, se již nezobrazují jako samostatná sestava, ale zobrazují se jako součást informace o pozemku/právu stavby.

19.12.2013 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 19.12.2013 od 17:00 do 22:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

4.12.2013 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od čtvrtka 12.12.2013 18:00 do neděle 15.12.2013 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

14.10.2013 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Z provozních důvodů nebude od 18.10.2013 14:00 do 19.10.2013 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

15.08.2013 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Z provozních důvodů nebude od 24.08.2013 12:00 do 25.08.2013 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

1.8.2013 - Změny v aplikaci Nahlížení

ČÚZK byl nucen provést změny v aplikaci Nahlížení do KN, protože neúměrně rostlo zatěžování technologické infrastruktury aplikace různými automatizovanými prostředky. Cílem těch opatření je zabezpečit chod aplikace pro interaktivní uživatele, pro které je aplikace Nahlížení do KN dle Podmínek používání určena.

Pro využívání dat KN automatizovanými prostředky jsou určeny Webové služby dálkového přístupu, které mají specifikované rozhraní a garantovaná data.

26.6.2013 - Aktualizace podmínek užívání aplikace

Dne 26.6.2013 byly aktualizovány Podmínky užívání aplikace Nahlížení do KN.