Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

 

Novinky a upozornění

20.1.2016 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 21.1.2016 od 17:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN. Provoz bude obnoven kolem 19. hodiny.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

11.12.2015 - Upozornění uživatelům - odstávka nákupu sestav a přihlašování

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 11.2.2015 od 14:30 do přibližně 23:00 dostupný nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

9.10.2015 - Upozornění uživatelům - částečné omezení v aplikaci

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude v období od 9.10. 14h do 12.10. 7h docházet k aktualizaci údajů v aplikaci. V období od 9.10. 15h do 10.10. 8h nebude dostupný nákup sestav a přihlášení přes aplikaci DP.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

8.10.2015 - Rozšíření nákupu elektronických listin

Vážení uživatelé, dnes byla rozšířena nabídka nákupu elektronických listin o možnost zakoupit kopii katastrální mapy.

11.8.2015 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 14.8.2015 od 15:00 dostupný nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí. Následně od 17:00 dojde k úplné odstávce aplikace. Provoz bude obnoven 16.8.2015.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

16.4.2015 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude 17.4.2015 od 15:00 dostupný nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí. Následně od 17:00 dojde k úplné odstávce aplikace. Provoz bude obnoven 18.4.2015.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

18.2.2015 - Upozornění uživatelům - odstávka nákupu sestav

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 19.2.2015 od 15:40 do přibližně 22:00 dostupný nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

12.12.2014 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 12.12.2014 od 16:30 do 13.12.2014 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

10.11.2014 - novinka v aplikaci Nahlížení do KN

V aplikaci Nahlížení do KN je nově k dispozici nákup vybraných sestav z katastru nemovitostí, např. výpis z KN. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu.

5.11.2014 - Upozornění uživatelům - odstávka aplikace

Vážení uživatelé, z provozních důvodů nebude od 7.11.2014 18:00 do 9.11.2014 12:00 dostupná aplikace Nahlížení do KN, včetně grafických dat.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

16.5.2014 - Upozornění uživatelům

Vážení uživatelé, z technických důvodů jsme byli nuceni vypnout audio kód u zadávání CAPTCHA. Omlouváme se za způsobené problémy a děkujeme za pochopení.

1.2.2014 - Nová verze aplikace

Dne 1.2.2014 byla nainstalována nová verze aplikace Nahlížení do KN. Mezi hlavní změny patří:

  • - vyhledávání a zobrazování práva stavby, viz § 3 odstavec 1) písmeno f) zákona č. 256/2013 Sb. (zákon o katastru nemovitostí, dále NKZ),
  • - zobrazování přídatného spoluvlastnictví, viz § 11 odstavec 1) písmeno i) NKZ,
  • - změna zobrazování staveb, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby,
  • - možnost vyhledání řízení V pomocí čísla pomocného řízení ZPV (pokud byl návrh na vklad vytvořen pomocí aplikace Návrh na vklad, je součástí výstupu na poslední straně i číslo pomocného řízení),
  • - byly aktualizovány podmínky užívání aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Upozornění: stavby, které jsou součástí pozemku nebo práva stavby, se již nezobrazují jako samostatná sestava, ale zobrazují se jako součást informace o pozemku/právu stavby.