Přihlášení uživatele

Dálkový přístup

ČÚZK spustil do testovacího provozu přihlašování do aplikace Nahlížení do KN. Pokud máte zřízen zákaznický účet v aplikaci Dálkový přístup (DP), můžete se pomocí níže uvedeného odkazu přihlásit. Po přihlášení a odsouhlasení podmínek užívání aplikace se nebude v rámci této session zobrazovat CAPTCHA.