Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platební brány

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.


Novinky a upozornění

5.5.2021 - Upozornění uživatelům - omezený provoz poskytování souborů ZPMZ pro geodety 5.5.2021

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude ve středu 5.5.2021 od 17:30 do cca 19:30 dostupné vybavení souborů ZPMZ pro geodety v aplikaci Nahlížení do KN. Zároveň upozorňujeme, že od středy 5.5.2021 od 10:30 jsou velmi pomalé odezvy při vybavení starších dokumentů ZPMZ pro geodety v Nahlížení do KN, nedostupnost by měla tento problém vyřešit.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

Logo eidentita.cz 4.4.2021 – Upozornění uživatelům na připravované změny v aplikaci

Vážení uživatelé,

od začátku roku 2021 došlo ke zhoršení odezev aplikace, které se nám podařilo vyřešit až v polovině března. K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty. Uvedenou situaci jsme vyřešili posílením technologické infrastruktury.

Pro zajištění plnohodnotného fungování aplikace budou v červnu 2021 provedeny úpravy, kterými chceme předejít tomu, aby se tato situace opakovala, k čemuž by v důsledku rostoucího automatizovaného vytěžování dat s velkou pravděpodobností dříve či později došlo. Tímto opatřením je zároveň sledováno zvýšení ochrany soukromí a osobních údajů vedených v katastru nemovitostí.

Anonymním (nepřihlášeným) uživatelům budou zobrazovány pouze základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků nemovitostí a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro uživatele přihlášené prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci - eidentita.cz nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Úpravy aplikace nezpůsobí běžným uživatelům větší komplikace, protože přihlašování prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci je již dnes snadno přístupné a nabízí mnoho způsobů přihlášení. Informace v Nahlížení do KN budou i po přihlášení zobrazovány bezplatně.

Uvedené úpravy jsme nuceni udělat v zájmu uživatelů, kteří aplikaci používají v soulady s právními předpisy a provozními podmínkami k nahlížení na veřejné údaje katastru nemovitostí, ne k nezákonnému podnikání s daty založeném na vytěžováním Nahlížení do KN, včetně získávání osobních údajů a jejich shromažďování v rozporu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Všem korektním uživatelům se za mírné zhoršení komfortu omlouváme.

22.3.2021 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 1.4.2021 a 4.4.2021

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 1.4.2021 od 16:30 do cca 22:00h a v neděli 4.4.2021 v průběhu dne, v aplikaci Nahlížení do KN, dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.