Adresní místa RÚIAN ve formátu CSV

Stránka umožňuje stažení souborů obsahujících seznam adresních míst (adres) vedených v RÚIAN a to ve formátu CSV (textový soubor, hodnoty oddělené středníkem, struktura popsaná v dokumentu ve formátu PDF). Adresní místa jsou rozdělena do souborů po obcích, pro každou obec je k dispozici jeden soubor. Stav dat k 31.10.2021.

Adresní místa z území jedné obce

Obec

 

Adresní místa z celé ČR

Stažení souboru: 20211031_OB_ADR_csv.zip

Hierarchie prvků RÚIAN

Stažení souboru: 20211031_strukt_ADR.csv.zip
(adresní místa z celé ČR s vazbou na další prvky, struktura popsaná v dokumentu ve formátu PDF)

 


Soubory jsou generovány měsíčně ze stavového výměnného formátu RÚIAN (VFR) pomocí XSLT transformace (vfr2ADcsv.xsl). Výměnný formát RÚIAN je možné získat pomocí aplikace VDP.