Postup pro získání ZPMZ

 

 

Nápověda pro poskytování ZPMZ je dostupná v PDF formátu  na adrese http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/Marushka/HTML/Napoveda-ZPMZ.pdf.