Srovnávací sestavení

 

Vyhledání srovnávacího sestavení pomocí čísla LV, RČ nebo IČO

V případě, že v daném katastrálním území probíhá vyložení obnoveného katastrálního operátu, zobrazí se po zadání názvu katastrálního území nově ikona „Vyložení operátu“. Následně lze zadáním čísla LV, rodného čísla nebo IČO vyhledat listy vlastnictví a prostřednictvím čísla LV  zobrazit  příslušná srovnávací sestavení.

Rodné číslo se zadává mez lomítka, mezer nebo jiných oddělovačů.