Technické požadavky

 

Technické požadavky na provoz aplikace

Jaké technické požadavky musí splňovat počítač?

Pro správnou funkčnost aplikace je vyžadována podpora Cookies. Pro funkčnost grafické části aplikace (zobrazování map) je navíc vyžadována podpora JavaScriptu. Mapy se otevírají v novém okně, proto je nutné mít vypnuté blokování nových oken pro doménu cuzk.cz.

Před zpřístupněním aplikace veřejnosti je její správná funkčnost aplikace vždy testována na aktuálních verzích prohlížečů:

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

Opera, Opera Next

Google Chrome

Použití Proxy serverů, urychlovačů internetu a optimalizátorů přenosu dat HTTP protokolu, tj. obecně produktů, které nějakým způsobem mohou zasahovat do přenášených dat a mohou je měnit je problematické. Tyto produkty v některých případech nerespektují standardy používaného HTTP protokolu (většinou týkající se využívání cache, skrytých polí ve formuláři apod.). Konkrétně jsou problémy například s používáním produktu WinProxy (1.5.3), který může způsobovat nefunkčnost aplikace Nahlížení. Pokud máte obdobné problémy, tak:

zkontrolujte, zda nepoužíváte produkt tohoto typu, případně upravte jeho nastavení

vymažte cache (dočasné soubory) prohlížeče

zkuste vynutit nové načtení stránky stisknutím CTRL+F5