Řízení - seznam podle data

 

Seznam zahájených řízení

Tento výstup umožňuje zobrazit seznam řízení zahájených v zadaný den.

Řízení

Jako vstupní parametry jsou vyžadovány Typ řízení a Datum přijetí. Datum přijetí se zapisuje obvyklým způsobem ve formátu DD.MM.RRRR (den.mesic.rok). Položka Datum přijetí nesmí být menší než 1.1.2003 (řízení založená do 31.12.2002 nejsou pro tuto aplikaci dostupná). Požadovaný výstup se spustí klávesou enter nebo stisknutím tlačítka Vyhledat.