CAPTCHA kódy

 

Zavedení CAPTCHA kódů je vynuceno chováním uživatelů, kteří se dopouštějí nezákonného postupu tím, že vytěžují databázi katastru nemovitostí softwarovými roboty. Katastrální zákon a jeho prováděcí vyhláška upravují poskytování údajů z katastru nemovitostí a podle těchto předpisů není vytěžování databáze povoleno (pojem vytěžování je vysvětlen v § 90 odst. 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon).  ČÚZK musí takovým uživatelům zakazovat technickými prostředky volný přístup k údajům v databázi.

Přepisování kódů se mohou uživatelé Nahlížení do KN  vyhnout, stačí  si zřídit účet k Dálkovému přístupu do KN. Uživatelé, kteří se přihlásí do Nahlížení do KN přes tento účet, již CAPTCHA kódy v aplikaci nemají. Je pouze nutné vyplnit žádost dostupnou na adrese http://www.cuzk.cz/Katastr-nemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Dalkovy-pristup/Zrizeni-uctu-dalkoveho-pristupu.aspx a zaslat ji na adresu uvedenou v žádosti. Žadatelé, kteří nemají právní nárok na poskytnutí bezúplatného dálkového přístupu, použijí žádost o placený dálkový přístup (vlastní založení účtu dálkového přístupu je ve všech případech bezplatné). Uživatel přihlášený přes svůj účet již není anonymní a ČÚZK dokáže na porušování zákona reagovat - dojde k zablokování daného účtu a bude dán podnět Úřadu na ochranu osobních údajů a Policii ČR.