Pracoviště

Pracoviště

 

Pracoviště

Je nutné zadat identifikaci pracoviště, které řízení zahájilo. Parametr Katastrální pracoviště se automaticky mění podle vybraného Katastrálního úřadu. Pokud se pole Katastrální pracoviště nezmění (v případě, že je vypnutý JavaScript, stiskněte zelené tlačítko se šipkou umístěné vedle pole Katastrální úřad).