Popis nákupu sestav

 

Nákup sestav

 

Aplikace Nahlížení do KN umožňuje zakoupit tyto sestavy katastru nemovitostí:

 

Výpis z katastru nemovitostí

Částečný výpis z katastru nemovitostí

Informace o parcelách

Informace o stavbách

Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)

Informace o právech stavby

kopie katastrální mapy

 

Výpis z katastru nemovitostí a Částečný výpis z katastru nemovitostí jsou opatřeny kvalifikovanou elektronickou pečetí a mají tedy charakter elektronické veřejné listiny. Ostatní sestavy jsou informativního charakteru.

 

Postup objednání

 

Pro nákup sestav není nutná registrace. Za sestavy se platí bankovní kartou prostřednictvím zabezpečeného platebního portálu.

 

Proces nákupu se skládá z následujících čtyř kroků

 

1. Výběr sestav

 

Prostřednictvím vyhledávacích formulářů najděte nemovitost nebo list vlastnictví a zobrazte si detailní informaci. Aplikace vám ve formuláři na pravé straně zobrazí nabídku sestav, které lze pro zobrazené nemovitosti nebo list vlastnictví objednat.

 

Kliknutím na příslušnou sestavu vložíte požadavek na její vytvoření do nákupního košíku. Do košíku můžete vložit více požadavků.

 

2. Ocenění a objednání sestav

 

Kliknutím na ikonu košíku si zobrazíte jeho obsah. Máte možnost některé ze sestav odebrat nebo objednávku zrušit. Sestavy zatím nejsou oceněny. Tlačítkem „Spočítat cenu“ spusťte jejich ocenění. Proces může chvilku trvat a před jeho spuštěním budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu (CAPTCHA).

 

Nyní již znáte cenu sestav. Opět můžete některé ze sestav odebrat nebo objednávku zrušit.

Tlačítkem „Potvrdit objednávku“ si zobrazte rekapitulaci objednávky a zadejte emailovou adresu. Na ni vám budou odeslány zprávy o průběhu platby. Také zaškrtněte souhlas s úplatou účtovanou podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 358/2013 Sb.

 

Tlačítkem „K platbě“ pokračujte k zaplacení v platebním portálu.

 

3. Zaplacení sestav

V platebním portálu proveďte zabezpečenou platbu bankovní kartou. Přitom se řiďte pokyny portálu.

 

4. Stažení sestav

Po zaplacení jste přesměrováni zpět na objednávku. Nyní již zbývá jen stáhnout sestavy a platební doklad do vašeho počítače. Sestavy jsou uloženy ve formátu PDF ve společném v ZIP archivu. Před jejich zobrazení bude potřeba ZIP archiv rozbalit některým z volně dostupných programů.