Košík

 

Košík

 

Obsahuje seznam vybraných sestav

 

Název

Ve sloupci, se zobrazuje typ sestavy – Výpis z KN, Informace o parcelách, Informace o stavbách....

 

Parametry

Ve sloupci se zobrazují informace o sestavě – katastrální území, číslo listu vlastnictví, informace o tom, zda se jedná o částečný výpis z KN, označení nemovitostí.

 

Cena

Pole jsou nevyplněna, cena sestav se spočítá po stisku tlačítka „Spočítat cenu“ a následného zadání kontrolního kódu (CAPTCHA). Po ocenění sestav se u každé z nich zobrazí cena a níže součet za celou objednávku.

 

Může se stát, že u některé ze sestav se po výpočtu místo ceny zobrazí symbol . Je to pravděpodobně způsobeno značným rozsahem sestavy, nebo momentálním přetížením serveru. Výpočet však na pozadí nadále probíhá, proto doporučujeme několik minut vyčkat a zopakovat požadavek na ocenění.

 

Akce

Sestavy, které nepožadujete, je možné ze seznamu zrušit pomocí symbolu , a to před oceněním sestav i po něm.

 

V případě, že chcete do košíku zařadit ještě další sestavy, je možné se vrátit zpět do Nahlížení tlačítkem “Zpět na Nahlížení do KN“ a provést volbu dalších sestav, a to před oceněním sestav i po něm, v takovém případě bude nutné opakovat výpočet ceny pro nově vložené sestavy.

 

Jsou-li všechny sestavy oceněny, je možné přejít k jejich objednání tlačítkem “Potvrdit objednávku”.

 

Zrušit objednávku

Před samotným zrušením objednávky je zobrazen dotaz, zda si přejete opravdu danou objednávku zrušit. Pokud ano, budete přesměrováni zpět do Nahlížení.