Parcela

 

Vyhledání parcely

Vyhledání parcely začíná zvolením katastrálního území.

Parcela

Typ parcely

Standardně je přednastaven typ parcely Parcela katastru nemovitostí (KN). Pokud je požadovaná parcela typu Parcela zjednodušené evidence (ZE)", je třeba nastavení změnit. V případě, že vyberete variantu Parcela zjednodušené evidence (ZE), aktivuje se pole umožňující zvolit původ parcely ZE (viz vysvětlení pojmů). Pokud se pole neaktivuje (v případě, že je vypnutý JavaScript), stiskněte "zelené tlačítko" se šipkou umístěné vedle pole.

Druh číslování

Parametr se uplatňuje pouze v katastrálních územích kde jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách. Určuje zda je hledaná parcela stavební nebo pozemková. Standardně je přednastaven druh číslování Pozemková parcela. Je-li v zadaném katastrálním území jednotné číslování parcel, není tento parametr přístupný.

Parcelní číslo

Nepodlomené parcelní číslo se zapisuje pouze do prvého okénka. U podlomených parcelních čísel se podlomení zapisuje jako samostatné číslo do druhého okénka (např. u parcelního čísla ve tvaru 71/3 se do levého okénka zapíše 71 a do pravého 3; lomítko se nezapisuje). Po vyplnění parcelního čísla se požadovaný výstup spustí klávesou enter nebo stisknutím tlačítka Vyhledat. Pokud je nalezeno více parcel vyhovujících podmínce (parcely ZE původem z jiného katastrálního území mohou mít s tejné parcelní číslo), zobrazí se seznam nalezených parcel. Kliknutím na parcelní číslo lze vybrat požadovanou parcelu.

Pozn: Nelze zvolit parcelu s díly