Informace o k.ú.

 

Informace z katastrálního území

Katastrální území

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Příklad: Katastrální mapa v katastrálním území Kroměříž

Druh mapy

Právní moc

Měřítko

Platná od

Platná do

Poznámka

DKM-KPÚ

17.05.2004

1:1000

20.05.2004*)

 

KPÚ část k.ú.

DKM

 

1:1000

11.08.2000

 

část. k.ú.

Ins. A

 

1:1000

01.01.1944

17.05.2004

 

S-SK ŠS

 

1:2880

1830

01.01.1944

 

V uvedeném příkladu je v katastrálním území Kroměříž první katastrální mapa z roku 1830 vyhotovená v katastrálním souřadnicovém systém svatoštěpánském v měřítku 1:2880. Platná byla do 1.1.1944, kdy ji nahradila mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) vyhotovená podle Instrukce A. Tato mapa byla platná do 11.8.2000, kdy byla nahrazena digitální katastrální mapou vzniklou přepracováním původní mapy do digitální formy. Na části katastrálního území byla 17.5.2004 vyhlášena platnost obnoveného operátu vyhotoveného na podkladě výsledků pozemkových úprav. Do informačního systému katastru nemovitostí byla tato mapa zavedena 20.5.2004 (platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu, tedy od 17.5.2004).

Vysvětlivky zkratek druhu mapy