Mapa

 

Zobrazení mapy

Formlulář slouží pro vyhledání katastrálního území a následném zobrazení mapy. Můžete si také zobrazit přehledovou mapu.

Nápověda ke grafické částí aplikace je dostupná v PDF formátu  na adrese http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/Marushka/HTML/Napoveda-grafika.pdf.