Grafika

 

Nápověda ke grafické části aplikace

Pokud neproběhlo automatické přesměrování, klikněte na výše uvedený odkaz.

Nápověda ke grafické částí aplikace je dostupná v PDF formátu  na adrese http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/Marushka/HTML/Napoveda-grafika.pdf.