Druhy map

 

Vysvětlivky zkratek druhu mapy:

S-SK GS

mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v sáhovém měřítku

S-SK GD

mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v dekadickém měřítku

S-SK ŠS

mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém měřítku

S-SK ŠD

mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v dekadickém měřítku

Ins. A

mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) vyhotovená podle Instrukce A

THM-G

technickohospodářská mapa grafická

THM-V

technickohospodářská mapa číselná

FÚO

mapa zpracovaná technologií fotogrammetrické údržby a obnovy

ZMVM

základní mapa velkého měřítka

KM-D

katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském

KMD

katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK

DKM-KPÚ

digitální katastrální mapa vyhotovená na podkladě výsledků pozemkových úprav

DKM

digitální katastrální mapa

Ost.

mapa výše neuvedená