Poskytované informace

 

Informace o řízeních, kterými byly zapsány cenové údaje

Do katastru nemovitostí jsou od 1. ledna 2014 zapisovány údaje o kupní ceně nemovitosti nebo skupiny nemovitostí převáděných společně. Aplikace umožňuje získat:

informaci o čísle vkladového řízení, kterým byl zapsán cenový údaj,

seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj,

grafické zobrazení nemovitostí, ke kterým byl v daném roce zapsán cenový údaj,

soubor se seznamem nemovitostí, ke kterým byl v zadaném katastrálním území a roce zapsán cenový údaj,

soubor se seznamem nemovitostí, ke kterým byl v rámci celé ČR zapsán cenový údaj v daném roce.

Aplikace tedy neposkytuje přímo informace o cenách. Ty lze získat jedině za úplatu jako tiskové výstupy, a to buďto prostřednictvím Dálkového přístupu do KN v elektronické podobě, nebo na přepážkách katastrálních pracovišť v listinné podobě. Číslo vkladového řízení nebo označení nemovitosti jsou základními parametry při zadávání požadavku na tento výstup.

Informace o čísle vkladového řízení, kterým byl zapsán cenový údaj

Na stránce s informacemi o nemovitosti je blok "Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj". Kliknutím na tlačítko (+) se zobrazí číslo vkladového řízení a datum provedení vkladu.

Seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj

Na stránce s informacemi o řízení je blok "Seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj". Kliknutím na tlačítko (+) se zobrazí seznam nemovitostí v členění na parcely, budovy a jednotky. 

Grafické zobrazení nemovitostí, ke kterým byl v daném roce zapsán cenový údaj

Nemovitosti, ke kterým byl zapsán cenový údaj, jsou zvýrazněny podbarvením, odlišným pro parcely, budovy a jednotky. Uživateli je tak poskytována přehledná informace, které nemovitosti v  jeho zájmovém území byly od roku 2014 alespoň 1x převáděny.

Podrobné informace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v nápovědě ke grafickému klientu.

Soubor se seznamem nemovitostí, ke kterým byl v zadaném katastrálním území a roce zapsán cenový údaj

Na stránce "Informace z katastrálního území" (nabídka "Kat.území" se po vyhledání katastrálního území kliknutím na tlačítko "Cenové údaje" zobrazí seznam souborů obsahující všechna řízení V členěná po jednotlivých letech, kterými byly v daném roce zapsány do katastru nemovitostí cenové údaje. Soubory jsou ve formátu csv.

Soubor se seznamem nemovitostí, ke kterým byl v rámci celé ČR zapsán v daném roce cenový údaj

Na stránce "Informace z katastrálního území" (nabídka "Kat.území") je ve spodní části dostupný odkaz pro stažení souborů obsahující seznamy všech řízení za celou ČR, kterými byly v daném roce zapsány do katastru nemovitostí cenové údaje. V aktuálním roce je soubor doplňován vždy po skončení kalendářního měsíce.