Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Nahlížení do KN nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platební brány

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.


Novinky a upozornění

7.12.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 10.12.2020

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 10.12.2020 od 16:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Ukončení těchto omezení předpokládáme v cca 18:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

20.11.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 26.11.2020

Vážení uživatelé,

z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 26.11.2020 od 16:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety.

Ukončení těchto omezení předpokládáme v cca 21:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.

14.11.2020 - Nová verze aplikace

Byla nainstalována nová verze aplikace Nahlížení do KN. Mezi hlavní změny patří možnost přihlášení do aplikace prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (eIdentita.cz) a zobrazení informací a (spolu)vlastněných nemovitostech a řízeních.

Dále byla provedena úprava zobrazování aplikace na mobilních zařízeních.

2.11.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz a odstávka aplikace 6-7.11.2020

Z provozních důvodů nebude v pátek 6.11.2020 od 14:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí. Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety. Dále dojde v době cca od 6.11.2020 21:00 do 7.11.2020 k úplné odstávce aplikace.

Ukončení těchto omezení předpokládáme 7.11.2020 v cca 14:00 hodin.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení.